SLO | ENG

Storitve

Patenti

Skupino, ki se pri ITEM ukvarja s patenti, sestavljajo izkušeni pravniki in strokovnjaki na tehničnih področjih. Strankam svetujejo na podlagi obširnega poznavanja določenega področja in jih kvalitetno zastopajo v postopkih pred Uradom RS za intelektualno lastnino in slovenskimi sodišči, ki se nanašajo na patente.

  • Svetovanje v patentnih zadevah
  • Prijave patentov v Sloveniji
  • Uveljavitve evropskih patentov v Sloveniji
  • Poizvedbe glede veljavnih patentov
  • Spori (tožbe za ničnost ali zaradi kršitev)