SLO | ENG

Storitve

Znamke

Naši zastopniki in svetovalci za znamke imajo obširne izkušnje s področja postopkov pred Uradom RS za intelektualno lastnino in Uradom za harmonizacijo notranjega trga (OHIM). Obsežne so tudi njihove izkušnje iz sporov (t.j. sporov na podlagi tožb za izbris, za razveljavitev zaradi neuporabe ali zaradi kršitve) pred slovenskimi sodišči. S svojimi sodelavci v tujini ITEM opravlja cel spekter storitev v povezavi z znamkami, vključno s postopki v državah na Balkanu (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija).

  • Svetovanje o zadevah v zvezi z znamkami
  • Poizvedbe v bazah obstoječih registriranih znamk in firm
  • Prijava in registracija znamk – slovenske nacionalne znamke, Skupnostne znamke (CTM), mednarodne znamke
  • Ugovorni postopki
  • Odgovori na provizorične zavrnitve
  • Obnove veljavnosti znamk
  • Upravni spori
  • Spori na podlagi tožb za izbris, tožb za razveljavitev zaradi neuporabe, tožb zaradi kršitve

Revija World Trademark Review (WTR) je v letu 2011 in 2012 priporočila ITEM kot vodilno svetovalno podjetje s področja znamk v Sloveniji.